Rymdhistoria Foto: OMEGA (One-Man Extravehicular Gimbal Arrangement)

rymdhistoria, NASA, simulatorer

Detta foto från 1967 visar OMEGA som tränar astronauter i noll-g på ett horisontellt plan. (Bildkredit: NASA.)I det här historiska fotot från den amerikanska rymdorganisationen tillåter OMEGA (One-Man Extravehicular Gimbal Arrangement) här obegränsad frihet och designades runt ett parallellt par 32-tums diameter tunnlinjiga vinkelkontaktlager med halva kulorna borttagna för att minimera friktionen.Tester har utförts med OMEGA -ämnen i flygdräkter och tryckdräkter för att bestämma det bästa fasthållningssystemet för gimbal och driftstekniker. Testpersonerna hängs upp i ett slyngstöd från en enda RDS -kabel. När de översätter om spårar RDS dem och håller kabeln vertikal. Testpersonerna arbetar i en effektivt noll-g-miljö i det horisontella planet.

Varje vardag tittar guesswhozoo.com tillbaka på rymdflygningens historia genom foton (arkiv).